Webinar „Inwentaryzacja w Utrzymaniu Ruchu. Zbyteczne obciążenie czy wartość dodana?”, który organizowany jest wspólnie przez Targi w Krakowie wraz z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Majątkiem Technicznym (PAMMS), dotyczyć będzie niezwykle istotnej kwestii wpływu właściwej inwentaryzacji majątku technicznego na zarządzanie utrzymaniem ruchu. W roli eksperta wystąpi Jan Krzysztof Fedorowicz, doradca i audytor inwentaryzacji oraz procesów zarządzania majątkiem, założyciel przedsiębiorstw zajmujących się rachunkowością i kompleksowymi projektami zarządzania majątkiem i inwentaryzacjami.


webinar


O webinarze

W większości firm inwentaryzacja jest postrzegana jako zbyteczne obciążenie wynikające z zapisów Ustawy o Rachunkowości i wymagane przez Dział Księgowości. Rzeczywiście, prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów jest kluczowe w zapewnieniu wiarygodności sprawozdawczości finansowej.
Ale to nie wszystko. Podczas inwentaryzacji, czyli spisu i jego rozliczenia wraz z przedstawionymi rekomendacjami, możemy określić stan, przydatność i wykorzystanie, wartość księgową i rzeczywistą, wielkość zapasów i ich celowość. Te dane są nie tylko niezbędne dla księgowości, lecz także dla zarządu i kadry kierowniczej, w tym Kierowników Utrzymania Ruchu.

Informacje o stanie środków trwałych, zwłaszcza majątku technicznego powinny być połączone i spójne z informacjami komórek utrzymania ruchu, wsparcia i serwisów. Każdy praktyk UR musi mieć dokładne informacje na temat tego czy posiada odpowiednie ilości części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych oraz niezbędnych narzędzi.
Dlatego w przedsiębiorstwach musi być znany aktualny i optymalny stan zapasów, aby nie było nieuzasadnionych przestojów przy jednoczesnej eliminacji zbędnych zapasów.
I to zapewnia właściwie zorganizowana Inwentaryzacja.

Podczas webinarium poruszone zostaną takie aspekty inwentaryzacji w Utrzymaniu Ruchu jak:
1.         Rola inwentaryzacji w UR i jej wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.
2.         Jak przygotować się do inwentaryzacji majątku technicznego?
3.         Oznakowanie majątku technicznego i jego ewidencjonowanie.
4.         Jak zoptymalizować proces inwentaryzacji?
5.         Wady i zalety rodzajów inwentaryzacji.
6.         Kompetencje twarde i miękkie pracowników wpływające na zarządzanie majątkiem i inwentaryzacje.
7.         Przyszłość inwentaryzacji w UR.
8.         Sesja pytań i odpowiedzi.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Link do zapisów TUTAJ.
 
Organizatorzy: Targi w Krakowie Sp. z o.o. / Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Majątkiem Technicznym (PAMMS)