Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu - konferencja


Chcesz poznać optymalne rozwiązania w obszarach efektywności, bezpieczeństwa i redukcji kosztów? Specjaliści Utrzymania Ruchu podzielą się z Tobą swoimi najlepszymi praktykami i przedstawią konkretne case studies!


Konferencja „Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu” od lat jest okazją do poszerzenia wiedzy dotyczącej dobrych praktyk inżynierskich stosowanych w europejskim przemyśle.

Każda edycja tego wydarzenia zrzesza wielu przedstawicieli zakładów przemysłowych z całej Polski, nie tylko ze względu na dużą wartość merytoryczną wykładów, lecz także ze względu na możliwość wykorzystania poznanych treści w codziennej pracy.


Tegoroczna konferencja skupi się na trzech najbardziej aktualnych i palących branżę tematach. Będą nimi:

 • Metody i narzędzia Utrzymania Ruchu - obejmujące optymalne strategie utrzymania ruchu w kontekście rozwiązań Przemysłu 4.0.
 • Zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie kryzysowe w zakładach przemysłowych.
 • Efektywność energetyczna – istotna w kontekście gwałtownego wzrostu cen energii i mediów energetycznych.


Konferencja jest dla Ciebie jeśli jesteś:

 • kierowniekiem utrzymania ruchu,
 • głównym energetykiem
 • lub osobą zarządzającą niezawodnością czy infrastrukturą zakładowąPodczas poprzednich 8 edycji zaufało nam:


"Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu jest okazją do poszerzania wiedzy z zakresu jak doskonalić się w obszarze utrzymania ruchu, jak dążyć do niezawodności, tak żeby firmy, fabryki skutecznie i dobrze pracowały, by realizowały założone plany. Również jest to okazja do net-workingu, wymiany doświadczeń, jak to zwykle bywa nie tylko technika jest ważna, ale też jak pracować z ludźmi, dlatego jest to cenna inicjatywa."  Michał Wolak

Poniżej przedstawiamy Państwu program tegorocznej Konferencji (po kliknięciu w temat rozwiną się szczegóły prelekcji).

Program konferencji*

Środa, 19.10.2022 r., Sala konferencyjna LWÓW

09:30-10:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa.


10:00 Otwarcie Jesiennej Szkoły Utrzymania Ruchu


10:05 – 10:45 Jan Krzysztof Fedorowicz, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Majątkiem Technicznym, Inwentaryzacja w Utrzymaniu Ruchu – zbyteczne obciążenie czy wartość dodana?

 • Rola inwentaryzacji w UR i jej wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.
 • Jak przygotować się do inwentaryzacji majątku technicznego?
 • Oznakowanie majątku technicznego i jego ewidencjonowanie.
 • Jak zoptymalizować proces inwentaryzacji?
 • Wady i zalety rodzajów inwentaryzacji.
 • Kompetencje twarde i miękkie pracowników wpływające na zarządzanie majątkiem i inwentaryzacje.
 • Przyszłość inwentaryzacji w UR.

JAN-FEDOROWICZ-PAMMSJan Krzysztof Fedorowicz, Członek Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Majątkiem Technicznym


Doradca i audytor inwentaryzacji oraz procesów zarządzania majątkiem.
Posiada ponad 40-letnie zróżnicowane doświadczenie zawodowe. Wieloletni kierownik i koordynator projektów budowlanych. Założyciel przedsiębiorstw zajmujących się rachunkowością i kompleksowymi projektami zarządzania majątkiem i inwentaryzacjami. Współpracował z największymi przedsiębiorstwami z Polski i zagranicy przeprowadzając kilkanaście tysięcy projektów inwentaryzacyjnych i obniżenia kosztów zarządzania majątkiem rzeczowym.
Przeprowadził pierwszy w Europie proces przygotowania do certyfikacji jakości (ISO 9001) dla usług inwentaryzacyjnych będących elementem zarządzania przedsiębiorstwem, ochrony środowiska oraz podnoszeniem kompetencji pracowników.
Założyciel Fundacji KeroDefa zajmującej się propagowaniem nowych i przyjaznych metodyk szkolenia o istocie ochrony danych przedsiębiorstwa i osobowych, zarządzania majątkiem, utrzymania ruchu.


10:45 – 11:30 Paweł Kowalkowski, Andrzej Krupowicz, ANWIL S.A., Rozszerzona Diagnostyka Maszyn w Predykcyjnym Planowaniu Remontów w ANWIL S.A. Włocławek.

 • Strategie utrzymania ruchu – która jest dla Twojego zakładu?
 • Rozwój predykcyjnego utrzymania ruchu w oparciu o diagnostykę maszyn.
 • Diagnostyka podstawowa i uzupełniająca dla maszyn.
 • Analiza wybranych przypadków.

ALEKSANDER-WYCISLIK-LEARPaweł Kowalkowski, Kierownik Biura Mechaniki, Anwil S.A.

Paweł Kowalkowski w Anwil S.A. pracuje od 2008 roku i posiada szerokie doświadczenie w różnych obszarach przedsiębiorstwa. Rozpoczynał jako technolog na instalacji produkcji amoniaku a następnie jako Kierownik Wydziału Syntezy Amoniaku. Dzięki zdobytemu doświadczeniu na maszynach wirujących przeniósł się do Służb Utrzymania Ruchu na stanowisko Kierownika Biura SUR Obszaru Nawozowego, a od 2018 roku Kierownika Biura Mechaniki.  Od wielu lat bierze udział w kluczowych projektach inwestycyjnych, wdraża projekty niezawodnościowe i obniżające energochłonność procesów produkcyjnych.Andrzej Krupowicz, Główny Specjalista, ANWIL S.A.

W roku 1996 ukończył Politechnikę Gdańską, na ówczesnym wydziale mechanicznym. Przez pierwszy rok po ukończeniu studiów pracował jako konstruktor oprzyrządowania do wykrojników i wtryskarek w swoim rodzinnym mieście. Od 1997r. osiadł we Włocławku i zaczął przygodę z diagnostyką maszyn początkowo w spółce usługowo remontowej, gdzie nabywał pierwszych doświadczeń związanych z diagnostyką maszyn, mając jednocześnie wgląd w proces remontowy diagnozowanych maszyn, co pozwalało wielokrotnie na konfrontację i ocenę przygotowanych diagnoz ze stanem faktycznym po demontażu. Wiedzę zdobytą w poprzedniej firmie od 2016r. do chwili obecnej poszerza i wykorzystuje w służbach SUR ANWIL S.A. prowadząc Dział Diagnostyki Maszyn mający za zadanie monitorowanie stanu maszyn i urządzeń zarówno w zakresie metod opartych o pomiary obchodowe (offline) jak i pomiary w trybie ciągłym (on-line), doskonalenie i rozwój stosowanych metod diagnostycznych oraz wsparcie w planowaniu remontów.


11:30 – 12:00   Dariusz Broda, Reliability Solutions Sp. z o.o., Uczenie maszynowe we wdrożeniach systemów diagnostycznych - case study z branży ciepłowniczej.

 • Jak łączyć wiedzę ekspercką z systemami uczenia maszynowego.
 • Jak wybrać optymalną metodę machine learning do typu instalacji.
 • Uczenie nadzorowane kontra nienadzorowane - wady i zalety obu podejść.

DARIUSZ-BRODA-RELIASOL
Dariusz Broda, Head of Project & Engineering, Reliability Solutions Sp. z o.o.


Doktor nauk technicznych specjalizujacy się w diagnostyce technicznej i dynamice maszyn. Specjalista ds. wdrożeń, manager projektów.
Odpowiedzialny za efektywne wdrażanie systemów.


12:00 – 13:30   Przerwa na zwiedzanie stoisk


13:30 – 15:00 Robert Witczak, RCM2.PL, Reliability Centered Maintenance2 - RCM2 - podniesienie niezawodności urządzeń i redukcja kosztów Utrzymania Ruchu.

 • Wprowadzenie do RCM2 - omówienie głównych zagadnień
 • Czym jest niezawodność – 3 generacje konserwacji (UR)
 • Sześć schematów (modeli) awarii.
 • Funkcje zasobów (Functions) w ujęciu RCM2. Rodzaje Funkcji.
 • Standardy wydajności. Rodzaje standardów wydajności.
 • Czym jest kontekst operacyjny.
 • Czym są Awarie funkcjonalne (Funcional Failure).
 • Rodzaje awarii - Awarie całkowite i częściowe.
 • Limity specyfikacji a stan awarii.
 • Tryby awarii (Failure mode). Jak je opisywać? Jakie tryby awarii powinny być rozważane? Jak dużo detali brać pod uwagę w analizie?
 • Kto powinien określać tryby awarii. Grupy analityczne RCM.
 • Przyczyny awarii.
 • Rezultat awarii (Failure Effect)
 • 5 typów konsekwencji awarii
 • Rodzaje Konserwacji – Proactive Maintenace
 • Różnice między Konserwacją Prognostyczną (Predictive Maintenance) a Konserwacją Prewencyjną) Preventive Maintenace.
 • Monitorowanie stanu, Pianowe naprawy, planowe, wymiany, zadania domyślne, łączenie zadań prewencyjnych. Polityki magazynowe.
 • Testowanie awarii ukrytych. Failure Finding Task i Failure Finding Interval
 • Modernizacje systemów - kiedy wykonywać?

ROBERT-WITCZAKRobert Witczak, Kierownik Utrzymania Ruchu Stalowni Huty Ostrowiec (Celsa Group)

Od sierpnia 2019 roku kieruje Utrzymaniem Ruchu Stalowni Huty Ostrowiec, a do jego głównych zadań należy połączenie Zespołów Utrzymania Ruchu dwóch Stalowni (Jakościowej i Ilościowej - łącznie 103 osoby), przy jednoczesnym podnoszeniu jakości działań zespołu Utrzymania Ruchu. Doświadczenie zdobywał w firmie Cemex w zakładzie Cementownia Rudniki, gdzie pracował na stanowisku inżyniera ds. niezawodności (od 2007 r.), następnie specjalisty ds. mechanicznych (od 2009 r.) aby w 2012 roku awansować na Kierownika Grupy Utrzymania Ruchu Mechanicznego (Głównego Mechanika), na którym pracował do 2019 roku.
Jako menedżer zarządzał grupą 12 osób - specjalistów ds. mechanicznych, ds. budowlanych oraz ds. dokumentacji. Realizując kluczowe dla firmy remonty główne, zyskał bardzo duże doświadczenie w dziedzinie Utrzymania Ruchu i głęboką wiedzę na temat mechaniki oraz diagnostyki technicznej. Jako Kierownik GURM usprawnił działanie swojego działu, podniósł kluczowy wskaźnik MTBF o 70%, przy jednoczesnym obniżeniu zapasów magazynowych o 40% oraz utrzymaniu wysokiej dostępności urządzeń produkcyjnych. W trakcie swojej pracy zawodowej wykorzystywał wszelkie możliwe szanse na zdobycie dodatkowych kwalifikacji biorąc udział w szkoleniach i konferencjach w Polsce i za granicą. Jest jednym z niewielu w Polsce trenerem i Facilitatorem RCM2 wykształconym przez Aladon Network i Mutual Consultants. W swoim zespole zawsze stara się stworzyć atmosferę wzajemnej pomocy i zrozumienia. Prywatnie interesuje się historią, lubi podróże i zwiedzanie ciekawych miejsc.

15:00   Zakończenie pierwszego dnia Jesiennej Szkoły Utrzymania Ruchu.


Czwartek, 20.10.2022 r., Sala konferencyjna LWÓW

09:30 - 10:00   Poranna kawa

10:00 – 11:00   Wojciech Halkiewicz, 7bar Sp. z o.o., Poprawa efektywności wytwarzania sprężonego powietrza, dzięki właściwemu sterowaniu i odzyskiwaniu energii procesu sprężania. Poprawa efektywności przesyłu i poboru sprężonego powietrza poprzez obniżanie strat tych procesów.

 • Case studies projektów z zastosowaniem systemów nadrzędnego sterowania.
 • Odzysk ciepła ze sprężarek, który może zastosować każdy użytkownik.
 • Konwersja ciepła odpadowego na chłód.
 • Case study poprawy efektywności przesyłu sprężonego powietrza (modernizacje rurociągów).
 • Case study poprawy efektywności poprzez: obniżenie ciśnienia, naprawę wycieków, optymalizację wydmuchów.

Wojciech Halkiewicz, 7bar Sp. z o.o.
Specjalista w dziedzinie techniki sprężonego powietrza. Absolwent Politechniki Poznańskiej specjalności Systemy i Urządzenia Energetyczne – Maszyny Przepływowe. Pracował w pierwszej w Polsce fabryce sprężarek śrubowych powietrza jako monter, serwisant, a potem konstruktor sprężarek. Następnie sprzedawał, promował i doradzał przy sprzedaży kompresorów i systemów - łącznie 20 lat. Od 10 lat optymalizuje systemy sprężonego powietrza jako niezależny ekspert. Założyciel firmy 7bar sp. z o.o., autor wielu publikacji technicznych dotyczących racjonalnej produkcji i wykorzystania sprężonego powietrza oraz popularyzujących tę dziedzinę.


11:00 – 11:30 Mateusz Bartczak, Główny Konsultant, I-SERWIS ASFI, Przemysłowe instalacje odzysku ciepła – wszystko co powinieneś wiedzieć.

 • Idea instalacji odzysku ciepła - odzysk ciepła od maszyn i procesów technologicznych.
 • Case studies poprawy efektywności odzysku ciepła od sprężarek olejowych i bezolejowych.
 • Case studies Projektu Badawczego NCiBR - Zintegrowany, uniwersalny układ inteligentnego odzysku ciepła ze sprężarek.
 • Case studies - jak dla budżetu policzyć ROI odzysku ciepła.

Mateusz Bartczak, Główny Konsultant, I-SERWIS ASFI

Z wykształcenia automatyk, absolwent Politechniki Łódzkiej. Specjalista ds. odzysku ciepła, Autor wielu projektów oraz wdrożeń instalacji odzysku ciepła od maszyn i procesów technologicznych, a także współautor publikacji w dziedzinie przemysłowych układów odzysku ciepła. Współautor wniosku patentowego dotyczącego odzysku ciepła od olejowych sprężarek powietrza.11:30– 13:00   Przerwa na zwiedzanie stoisk


13:00 – 13:40 Tomasz Tkacz, Advanced Technical Services Sp. z o.o., Hybrydowe Utrzymanie Ruchu - rozwiązanie na sytuacje kryzysowe.

 • Czym jest outsourcing i HYBRYDOWE Utrzymanie Ruchu
 • Wyzwania działów Utrzymania Ruchu w obecnych czasach.
 • Przejście na outsourcing – TAK czy NIE?
 • Zalety oraz wady Hybrydowego UR.
 • Hybrydowe UR w procesie wdrożenia – na co zwrócić uwagę?


TOMASZ-TKACZTomasz Tkacz, Dyrektor Zarządzający, Advanced Technical Services Sp. z o.o


Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2008-2016 Kierownik Działu Utrzymania ruchu w jednej z wiodących firm z branży lotniczej MTU Aero Engines Polska z siedzibą w Jasionce k. Rzeszowa. W tym czasie odpowiedzialny m. in. za serwis maszyn, infrastrukturę budynku oraz prowadzenie zmian layoutu. Od 2016 roku współwłaściciel i Dyrektor Zarządzający w Advanced Technical Services, firmie świadczącej usługi w zakresie relokacji i UR. Specjalista w dziedzinie szeroko pojętego zarządzania majątkiem technicznym.
13:40 – 14:20  Tomasz Klinkosz, Urząd Dozoru Technicznego, Predykcja zużycia i zarządzanie ryzykiem urządzeń w przemysłowych instalacjach technologicznych. Planowanie Inspekcji na podstawie Analizy Ryzyka (RBI Risk-based Inspection).

 • Główne założenia i korzyści metodologii RBI (Risk-Based Inspection) – narzędzia do zarządzania integralnością mechaniczną urządzeń ciśnieniowych w przemysłowych instalacjach technologicznych.
 • Wybrane ograniczenia metodologii RBI zawartej w standardzie API RP 581 i sposoby optymalizacji realizacji procesu RBI jako narzędzia do zarządzania ryzykiem
 • Kluczowe czynniki wpływające na wiarygodność modeli predykcyjnych stosowanych w metodologii RBI.


TOMASZ-KLINKOSZTomasz Klinkosz, Specjalista Risk Based Inspection, Urząd Dozoru Technicznego
 

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w specjalności Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W 2006 roku ukończył studium podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa procesów przemysłowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. W 2015 roku uzyskał certyfikat kompetencji American Petroleum Institute w zakresie API-580 Risk Based Inspection Professional (recertyfikowany w 2018 i 2021 roku).

Na co dzień zajmuje się analizami zagrożeń i ryzyka oraz planowaniem inspekcji urządzeń w oparciu o analizę ryzyka Risk Based Inspection (RBI). Wykonuje również badania techniczne urządzeń podlagających dozorowi technicznemu, oraz zajmuje się oceną zgodności urządzeń ciśnieniowych z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej, prowadzi audyty systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Prowadzi także audyty bezpieczeństwa procesowego wg kryteriów CCPS (Center of Chemical Process Safety) oraz API RP 581.
Jest wykładowcą Akademii UDT, gdzie prowadzi szkolenia z zakresu wymagań przepisów prawnych związanych z eksploatacją i wytwarzaniem urządzeń ciśnieniowych, bezpieczeństwa instalacji ziębniczych, bezpieczeństwa procesowego, RBI (Risk Based Inspection). Autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa urządzeń w instalacjach ziębniczych, Risk Based Inspection oraz Fitness-for-Service. Współautor Warunków Technicznych Dozoru Technicznego WUDT-RBI-2017 „Planowanie inspekcji urządzeń ciśnieniowych w oparciu o analizę ryzyka RBI (Risk Based Inspection)” oraz Wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego – Prowadzenie analiz i ocena ryzyka.

14:20 – 15:00 Tomasz Przybysławski, CTDI / Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Majątkiem Technicznym Strategie eksploatacyjne w odniesieniu do krytyczności obiektów, maszyn i urządzeń.

 • Wprowadzenie
 • Utrzymanie Ruchu w ujęciu strategicznym
 • Krytyczność i ryzyko
 • Strategie eksploatacyjne w praktyce
 • Podsumowanie, Q&A


  Tomasz Przybysławski, Technical & Quality Director, CTDI / Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Majątkiem Technicznym


  Absolwent Wydziałów Elektrotechniki i Automatyki oraz Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Ukończył podyplomowe studia Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz  studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
  Od początku ścieżki zawodowej związany z przemysłem – odpowiedzialny za realizacje wielu projektów reorganizacyjnych, optymalizacyjnych i usprawniających. Od roku 2002 pełnił funkcje kierownicze w zakresie działalności technicznej/ utrzymania ruchu w firmie Philips Consumer Electronic Industries Poland a następnie w Jabil Assembly Poland. W latach 2008-2010 pełnił funkcję Dyrektora Działu Inżynieryjnego w firmie Flextronics International Poland. Od 2010 roku związany z Grupą Kapitałową ORLEN, gdzie od 2010 do 2013 pracował na stanowisku Dyrektora Utrzymania Ruchu/Technicznego  w Grupie Unipetrol w Republice Czeskiej a w latach 2013 do 2019 roku pełnił funkcję Dyrektora Biura Techniki w PKN ORLEN S.A. Obecnie pracuje na  stanowisku Dyrektora ds. Techniczno-Jakościowych w firmie CTDI Poland.
  Od wielu lat bierze aktywny udział w prowadzeniu prelekcji/wystąpień w zakresie utrzymania ruchu/zarządzania majątkiem technicznym/metod „lean” (m.in. TPM, 5S, VSM)  podczas seminariów i konferencji zarówno w Polsce jak i zagranicą. Przez kilka lat przewodniczył Komisji ds. Techniki w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.
  Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Majątkiem Technicznym PAMMS – The Polish Asset Management and Maintenance Society.


15:00   Zakończenie i podsumowanie Jesiennej Szkoły Utrzymania Ruchu.


Koszty uczestnictwa **

Koszt udziału jednej osoby pod warunkiem nadesłania formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty do 16.09.2022 r.
550 zł + VAT
Koszt udziału jednej osoby pod warunkiem nadesłania formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty od 17.09.2022 r.
700 zł + VAT
Koszt uczestnictwa dla studentów ***
-50% OD AKTUALNEJ CENY


Kontakt:

Karol Miernikiewicz
Account Manager


+48 12 651 90 65
+48 510 271 697
miernikiewicz@targi.krakow.pl


* Program może ulec zmianie.

**Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne i certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej, przerwy kawowe, wstęp na targi SYMAS® i MAINTENANCE.

***Przed zakupem biletu należy przesłać zgłoszenie wraz ze skanem ważnej legitymacji studenckiej na maila: miernikiewicz@targi.krakow.pl w celu otrzymania jednorazowego kodu zniżkowego.