11. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych - SYMAS

Dlaczego Targi SYMAS®​?

Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych - SYMAS®  to spotkanie mające na celu przedstawienie w sposób kompleksowy technologii związanych z przetwarzaniem, przeładunkiem, transportem, magazynowaniem, sortowaniem, filtrowaniem, separacją, mieleniem i pakowaniem materiałów sypkich i masowych. Ze względu na szerokie zastosowanie tych technologii, targi co roku odwiedzane są przez przedstawicieli niemalże każdej gałęzi przemysłu: od spożywczej przez chemiczną, budowlaną, rolniczą, aż do wydobywczej i wielu innych, w których przetwarza się materiały sypkie.Profil ekspozycji obejmuje cały łańcuch technologii procesowej granulatów, proszków i materiałów sypkich:


 • przetwarzanie materiałów sypkich (kruszenie, granulowanie, mieszanie, chłodzenie, suszenie, przesiewanie)

 • obróbka i transport (sortowanie, filtrowanie, ważenie, dozowanie, transport przenośnikowy i pneumatyczny, aparatura pomiarowa)

 • magazynowanie (przechowywanie, silosy, technika magazynowania, pakowanie i przeładunek materiałów sypkich, hałdowanie)

 • zabezpieczenia przeciwwybuchowe i procesowe (urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem mieszanin pyłowo-powietrznych)

 • usługi dla branży (projektowanie i realizacja instalacji przemysłowych, remonty i utrzymanie ruchu, audyt i certyfikacja urządzeń, transport i spedycja materiałów sypkich)


4 strefy tematyczne

STREFA-ZONE-ATEX-SYMAS-2019

ATEX

W trosce o najważniejszy element w każdym zakładzie produkcyjnym, jakim jest bezpieczeństwo, na Targach SYMAS® została zorganizowana strefa ATEX. W jej ramach Wsytawcy prezentują urządzenia i rozwiązania z zakresu:


 • zabezpieczenia przeciwwybuchowe (czujniki ciśnienia, zapylenia, klapy bezpieczeństwa, urządzenia odpowietrzające, odsprzęgające, zasuwy odcinające, uziemienia elektrostatyczne);

 • zabezpieczenia procesowe (płytki bezpieczeństwa, zawory bezpieczeństwa, zawory oddechowe, przerywacze płomieni, przerywacze detonacji i deflagracji);

 • systemy odpylania i filtrowentylacji powietrza;
 • inne urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów;
 • usługi dla branży (szkolenia, tworzenie dokumentacji, audyt i certyfikacja).

STREFA-ZONE-CEMENTOWO-WAPIENNICZA-SYMAS-2019

CEMENTOWO

-WAPIENNICZA

Specjalna strefa technologii dla przemysłu cementowo-wapienniczego, skierowana do odbiorców z cementowni, betoniarni, kopalni kruszyw, producentów materiałów budowlanych. Wystawcami Strefy są producenci i dostawcy maszyn i urządzeń używanych do:


 • wydobycia, transportu i przeładunku surowców skalnych;
 • kruszenia i homogenizacji;
 • przemiału i wypału surowca;
 • magazynowania (silosy);
 • redukcji zużycia energii i emisji CO2;
 • projektowania i realizacji inwestycji dla przemysłu cementowo-wapienniczego;
 • bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
 • transportu i spedycji kruszyw, cementu, materiałów budowlanych​​.

STREFA-ZONE-INDUSTRY-4.0-SYMAS-2019

PRZEMYSŁ 4.0


Koncepcja Przemysłu 4.0 stała się obecnie jednym z najgorętszych tematów dotyczących automatyzacji, cyfryzacji czy robotyzacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego przemysłu stworzyliśmy na targach strefę tematyczną, skupiającą najnowsze rozwiązania i technologie dla przemysłu z zakresu IoT.

STREFA-ZONE-FILTRY-SYMAS-2019

FILTRY - NOWOŚĆ

W procesach obróbki czy produkcji materiałów sypkich niejednokrotnie występuje zjawisko dużej różnorodności rozmiarów cząstek ziaren. Dlatego też specjaliści coraz częściej szukają najbardziej efektywnej metody oddzielania grubych i drobnych frakcji materiału sypkiego. Odpowiedzią na ich problemy jest nowa strefa tematyczna skierowana do wszystkich profesjonalistów zainteresowanych projektowaniem, rozwojem, zakupem i sprzedażą urządzeń oraz usług związanych z filtrowaniem i separacją. W Strefie FILTRY zaprezentowane zostaną:


 • systemy analizy cząsteczek (np. cząsteczek pyłów);
 • ceramika porowata;
 • elementy filtrów;
 • filtry (różnych rodzajów);
 • materiały filtracyjne;
 • kolektory pyłu;
 • odpylacze;
 • separatory ciał stałych od cieczy.